1/19/2004
دوستي عزيز خانم ف . ا ازرشت نامه اي برايم فرستاده است وكتابي را معرفي كرده است:
«هرای» اولین دفتر مستقل «هسا شعر» منتشر شد.
این دفتر شعر در بردارنده نود و چهار قطعه «هسا شعر» و ده قطعه شعر کوتاه در اوزان نیمایی محمد بشرا «درویش گیلانی» شاعر وپژوهنده ی نام آور گیلانی است که از اشعار سال های 1370-1377 شاعر برگزیده شده و با آوانویسی ، ترجمه ی روان فارسی و توضیحات لازم واژگان و اصطلاحات گیلکی به وسیله نشر« پارس هخامنش» رشت در صد و سی و چهار صفحه انتشار یافته است.
محمد بشرا«درویش گیلانی» که اشعار گیلکی اوزان نیمایی نخستین بار با اشعار او از سال 1344 وارد ادبیات گیلکی شد، اینک چهل سال است که در زمینه شعر گیلکی و گرد آوری فرهنگ مردم گیلان، تلاشی مستمر و چشم گیر دارد.تا کنون به جز «هرای » دفتری دیگر از شعر گیلکی نیمایی از او با نام «ایله جار» انتشار یافته بود که اینک کم یاب است.
و اینک کتاب شعر «هرای» او به ادبیات گیلان و همه ی ادب دوستان و دوست داران فرهنگ و هنر گیلان تقدیم شده است.«هسا شعر»«شعر اکنون» که با این نام از بهار سال 70 وارد ادبیات گیلکی شد از هر نظر پدیده ای تازه و فراگیر در شعر معاصر گیلان است و راه تازه ای را جدا از منظومه پردازی ها و غزل سرایی ها و اشعار بلند نیمایی ، پیش روی شاعران گیلکی سرای معاصر گشوده است .از این روی به مجرد معرفی،به وسیله مطبوعات بومی و مرکزی ، به سرعت فراگیر شده و نظر بسیاری از شاعران گیلانی و مازندرانی و دیگر نقاط کشور را جلب کرده و در مازندران با نام (اسا شعر) به ادبیات امروز مازندرانی راه گشوده است و بسیاری از سخنوران پیش روی معاصر درباره اش به اظهار نظر پرداخته و«هسا شعر » و ابداع کنندگانش را ستوده اند .

گر چه از سال 1370 تا کنون تعداد زیادی از "هسا شعر" در مطبوعات گیلان و کشور به چاپ رسیده است اما تا کنون دفتر مستقلی از این گونه اشعار که در بر گیرنده تعداد زیادی از «هسا شعر » باشد ، انتشار نیافته بود از این روی می توان «هرای »را اولین دفتر شعر مستقل «هسا شعر» دانست که شاعر با آوردن ده قطعه از اشعار کوتاه نیمایی خود در پایان کتاب، قیاس درباره «هسا شعر» و اشعار کوتاه نیمایی را به عهده ی مخاطبان اشعار خود گذاشته است.

«هرای» در هزار نسخه و در قطع کوچک(12*13.5) سانتیمتر با دو عکس و نمونه خط شاعر بلند آوازه گیلان ،محمد بشرا، «درویش گیلانی» با قیمت هفتصد تومان به وسیله نشر «پارس هخامنش» به دوستداران فرهنگ و ادب گیلان تقدیم شده است.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا