1/20/2004
اسم ما بد دررفته!!!: هروقت که به ولايت مي روم بيش از هرچيز امام زاده بازي خويشان وهمسايگان کلافه ام مي کند!!امام زاده بازي يعني چي؟ يعني اين که همه مي خواهند تمام مشکلات شان را با رشوه دادن به امام زاده فلان حل کنند.طرف دانش آموخته ي دانشگاه است وقتي با شوهرش مشکل پيدا مي کندبه فلان امام زاده ۵۰۰۰ تومان رشوه مي دهد بعد هم امام زاده ي مربوطه شب به خواب اش مي آيد ومي گويد همه ي فتنه ها زير سر خواهر شوهر است.حالا تو هرچه بگو اکثر اين امام زاده ها امام زاده ماهي هستند چون درتاريخ فوت شان آن محل زير خروارها آب خزر بي نوا بوده است(يادم مي آيد دردوران مدرسه براي هرکدام از اين امام زاده هااسمي گذاشته بوديم!!امام زاده اوزون برون، امام زاده كفال،امام زاد كپور والي آخر..).
آن هنگام گمان مي كردم كه اين عقب ماندگي مختص همولايتي ها وشهرستاني ها است اما هنگامي كه به لطف اوسا كريم پايتخت نشين شديم ديديم اوووو چه خبراست اين جا!! همين الان خانم هاي دانشگاه ديده اي را مي شناسم درهمين ام القراي خراب شده كه خرج اودكلن شان درهرماه سر به فلك مي زند اما هرماه هزاران تن نمك پيشكش فلان امام زاده مي كنند!!اين وضع را كه ديدم با خودم گفتم اين مشكل ميهن آريايي اسلامي وكشورها پيراموني است.البته خيلي زود فهميدم كه كشورهاي كانوني هم ازاين لحاظ وضع شان چندان تعريفي ندارد.حالا چرا اين قصه ها را سر قلم رفتم؟خواندن موضوعي در امام زاده اينترنت داغم را تازه كرد:
يكي از سوغاتي هايي كه درفروشگاه هاي پارك طبيعي گراندكانيون درايالات متحده به گردشگران بيچاره مي فروشند كتابي است كه درآن ادعا شده است كه اين پارك براثر طوفان نوح ايجاد شده است!!ملت هم كروركرور از اين كتاب مي خرند!!
يعني قدمت اين پارك مي شود چندهزارسال.حالا تو هرچه بگو صخره هاي كف اين دره ي بيچاره حدود 2 ميلياردسال قدمت دارد وخودش حدود 6 ميليون سال پيش ايجاد شده است كو گوش شنوا؟!!حالا خدا پدرشان را بيامرزد يك امام زاده نوح هم آن جا علم نمي كنند!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا