1/25/2004
سياست ما عين فوتبال مااست فوتبال ما عين سياست ما!!:وضعيت کنوني اصلاح طلبان به وضعيت تيم فوتبالي مي ماند که نود دقيقه تمام هيچ غلطي نکرده است،هرچي توپ بوده زده توي اوت وپنج شش تا گل هم از حريف عقب افتاده است!!حالا دروقت تلف شده به صرافت آن افتاده كه حريف را ببرد!!حالا بگذريم كه بازهم درمورد خواست گل زني شان اما واگر هست.اما اين جماعت به راستي مي توانند گل بزنند آن هم اين همه گل!!من كه باورم نميشه!! مگه مي شه!!(رجوع شود به كارتون گاليور!!)من كه مي گم نمي شه!!اما اگر گل بزنن خودم براي شان كف مرتبي مي زنم البته اگر باتيم مقابل گاو بندي نكرده باشند!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا