1/28/2004
چشم ما روشن!!:ازميان اتهامات جناح اصول گرا به جناح دولتي ها که يکي دو تا هم نيست از عرق خوري وخانم بازي وچه مي دانم براندازي خاموش وچشمك زن بگير برو تا آخر، دست كم يكي از اتهام ها درست است.كدام يكي؟ ارتداد!!اين دولتي ها اگر نگوييم همه اشان دست كم بسياري شان كمونيست اند!!توي روز روشن رفته اند درمجلس اسلامي كمون درست كرده اند.باور نمي كنيد؟برويديادداشت هاي جناب شيرزاد را بخوانيد كه ازدرون دارد به تحصن نگاه مي كند.ايشان دريادداشت امروزشان در ياس نو نوشته اند:«اين ها گوشه اي از شنيدني هاي كمون سوم پارلمان بود.يك كمون هم درطبقه ي دوم هست،يكي هم درهيات رييسه
خداوكيلي آدم مي رود درمجلس شورا آن هم از نوع اسلامي، كمون درست مي‌كند؟ حالا جنابان ذوب درولايت حق ندارند شعار بدهند « ايران شده كمون سرا مهدي بيا مهدي بيا!!»؟ حالا با گرته برداري از كمون پاريس مي آييدكمون تهران تشكيل مي دهيد؟ آن هم درهنگامي كه كمون وكمونيسم سال ها است طبق پيش بيني گوهر بار امام(ره = دمش گرم) به زباله دان تاريخ رفته است.خجالت نمي كشيد كمونيست‌ذليل هاي بدبخت؟!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا