2/09/2004
حجت الاسلام کديور(معروف به حجت الاسلام الکترونيک) : آن چه ازاسلام درايران وجود دارد با مفاد اعلاميه ي حقوق بشر سازگار نيست.(ياس نو ۱۸ بهمن)
بامدادک: انگار توي مريخ يه جور سازگارشو پيدا کرده اند الکترونيک جان!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا