2/09/2004
محمدرضا خاتمي(اخوي سيدخندان):ايشان(رهبر) بايد ازشوراي نگهبان بازخواست کنند که چرا به توصيه هاي رهبري توجه نمي کنند.(ياس نو ۱۸ بهمن)
بامدادک: شب بيا باغ!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا