2/12/2004
ماركس‏ منفورترين منفورها: اين ترجمه را براي اخبارروز فرستاده ام.اين نشاني كه داده ام همراه با فيلترشكن است اگركارنكرد با فيلتر شكن ديگري امتحان كنيد.لعنت اوسا كريم برهرچه فيلتروفيلترساز باد.الهي آمين!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا