4/29/2004
چه روز پرکاری داشت اوسا کریم!!!: پشت دست مان را داغ کرده بودیم که دیگردرباره ی فوتبال آن هم ازنوع دینی اش که درمیهن آریایی اسلامی رایج است نوشته ای مرتکب نشویم مگر می گذارند!!!جناب آقای علی خسروی داور بازی استقلال تهران واهواز افاضه فرموده اند که:
"نکته ی جالب دراین دیدار این بود که تماشاگران خون گرم وباشخصیت خوزستانی هردوتیم را دوست داشتندوبه هیچ وجه صحنه ی غیرورزشی رقم نزدند وهویت وشخصیت تماشاگران خوزستانی وایرانی را به نمایش گذاشتند"
ازاین سخنان گهربار به تنهایی نیزچنان بوی گند ریاکاری وخودشیفتگی ملی اسلامی بلند است که حال آدم را به هم می زند اما وقتی که کنار سخنان امیرقلعه نوعی،مربی استقلال(راستی با باخت به استقلال اهواز امیرخان ضایع شد اون هم درست وحسابی!!)بگذاری شان اسفناج هم کف کله ات سبز می شود!!قلعه نوعی درپاسخ به این پرسش که چرا منصوریان را اززمین بیرون کشیده است می گوید:
"متاسفانه بعضی ازتماشاگران اهوازدرنهایت کم لطفی اورا به باد ناسزا گرفتندوهرچه از دهان شان درآمد نثارش کردند!!"
جناب قلعه نوعی به خاطرشرمی ازلی که ازپیشانی شان هم پیدا است بهداشتی حرف زده اند ولی منظورشان مقدارکلانی فحش خواهرومادراست که می شود همان هویت وشخصیت مورد نظر جناب خسروی !!!!
روزبازی استقلال تهران واهواز اوساکریم بینوا هم خیلی سرش شلوغ بود به طوری که بسیاری از مومنان نتوانستند درآن روز با بارگاه ملکوتی تماس برقرار کنند چون اوسا کریم آنتن نمی داد!!بیچاره حق هم داشت !!به طور هم زمان باید به دعاهای هزاران تماشاگر وتماشاگرنما که رسیدگی می کرد هیچ بلکه باید به خرده فرمایش های مربیان وبازیکنان هم پاسخ می داد!!
قلعه نوعی وقتی که تیم اش باخت سرتاپا خشم گفت که:
"آن هایی را که استقلال را متهم به تبانی کردند به خدا واگذار می کنم همه اشان درآن دنیا بایدجواب گو باشند"
همین یک قلم سفارش می دانید چقدراضافه کاری برای اوسا کریم به بار می آورد؟!!باید برود از تمام کارکنان باشگاه پاس و هزارتا سردارآجرلو وخشت لو وکارکنان خبرگزاری این باشگاه فهرست تهیه کند!!سال هم که سال پاسخ گویی و سال بانک مسکن(بانک مسکن بانک پاسخ گو!!) است واگراین کاررا نمی کرد هم خودش وهم کل بارگاه ملکوتی اش ضایع می شدند!!
ازطرف دیگر به خاطر گل روی طباطبایی دروازه بان سابق استقلال هم که شده جناب اوسا کریم دست به چوب شد و قلعه نوعی را مشمول چوب نوازی بی صدا کرد!!!تا دروازه بان سابق بتواند ندا در دهد که:
"روزدوشنبه قلعه نوعی متوجه شد که چوب خدا صدا ندارد.خداجای حق نشسته است.حالا قلعه نوعی باید تقاص پس بدهد وتاوان کم لطفی به من را بدهد"
خدا وکیلی با این همه کاری که روی کول اوسا کریم است من یکی که به جایگاه ملکوتی اش دوزار هم غبطه نمی خورم!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا