5/10/2004
نمايشگاه كتاب : ديروزبراي انتخاب کتاب از طرف اداره بردن مان نمايشگاه.حيف که فقط بايد کتاب هاي فني انتخاب کنيم.براي خودم هم سه تا کتاب خريدم(مشروطه ي ايراني، ماشاالله آجوداني - ماركسيسم ونقد ادبي،تري ايگلتون- خاطرات روزنامه نگاري انور خامه اي).بقيه اش ماند براي بعد.قصدداريم امسال اين مرتيكه بامدادك را هم ببريم نمايشگاه تا اوسا كريم چه بخواهد!!به هرحال ديروز رفتيم يك دوري زديم.برگشتني راننده ي با حالي به پست مان خورد.ازآن زبل هايي كه هميشه دوروبر نمايشگاه مي پلكند ومسافران خارجي را تور مي زنند وكرايه ي دولا پهنا از بيچاره ها مي گيرند.ديروز مي گفت دو نفر مصري را از نمايشگاه سوار كرده ببرد هتل كارون.مي گفت كه راضي شدند پنج تا خميني بدهند تاببردشان.انگار خارجي ها به اسكناس هزارتومني ميهن آريايي اسلامي مي گويند خميني.طرف مي گفت نه آن ها مي دانستند هتل كارون كجااست نه خودش.نشاني را از118 گرفتند وسرانجام با هزار مكافات رسيدند به هتل كارون.بين راه هم مصري ها از راننده مي خواهند كه براي شان نوار قرآن بگذارد واين همه جواب داده مگه عزاداريه!!!بعدش همه راديو را روي يك كانال عربي تنظيم كرده وبراي شان ترانه عربي گذاشته .به قول خودش يهلوني سهلوني!! سرانجام كه به هتل مي رسندانگار جاي خالي نداشته ودوساعتي طول كشيده تا هتل ديگري براي شان پيدا كرده است.همين باعث شده سر كرايه اختلاف بين شان بيفتد. راننده مي گفته 15 تا خميني آن ها مي گفتند10 تا خميني !!سرآخر يكي شان درآمده است كه 10 تا خميني و 3 تا رفسنجاني!!راننده معتقد بود كه متلك بارش كرده اند.اين ها هم مي دانند چه قدرتي داره اين يارو!!آن قد ر به اشان پيله كرد تا همان 15 تا خميني را گرفت!!بعدش هم گفت 2000 تومني بياد چه خاكي به سرمان كنيم.بايد بگيم خميني آبي وخميني سبز.حالا بيا وبهشان بفهمان آبي يعني چي وسبز يعني چي.
صحبت اسكناس 2000 تومني كه شدآن جوك معروف را براي مان گفت.من كه شنيده بودم.تكراري بود .نشنيده ايد؟
2000 تومني تقلبي را چه طور تشخيص بدهيم؟ اسكناس را عمودي مي گيريم تا سر بنيان گذار فقيد رو به پايين باشد.تلنگري به اسكناس مي زنيم اگر عمامه ي طرف افتاد اسكناس تقلبي است!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا