5/05/2004
آزادي بيان وسرمايه داري:روزنامه ي فخيمه ي نيويورک تايمز نوشته است که شرکت والت ديسني ازتوزيع فيلم مستند جديد مايکل مور (به نام فارنهايت ۹۱۱)خودداري کرده است، فيلمي كه جورج بوش ، ولي فقيه كره ي زمين را حسابي مشت مال داده است. مايکل مور دراين فيلم از پيوندهاي ميان جناب ولي فقيه ي کره زمين وکله گنده هاي عربستان وازجمله خانواده ي جناب اسامه بن لادن رضي الله عنه(=اوساکريم از گه کاري هاي اش راضي باد!!) مي گويدوکارهاي جناب بوش را پيش وپس از ۱۱ سپتامبر زيرذره بين نقاد ي برده است.
البته دم خروس درهمين روزنامه ي نيويورک تايمز به خوبي نمايان است.آدمي به نام اري امانوئل که کارگزار مايکل مور است پته ي شرکت والت دسني را روي آب انداخته است ومي گويدرييس اين شرکت بهار پارسال به وي گفته بود که مي خواهد قرارداد پخش فيلم جديد مور را فسخ کند چون مي ترسد که بخشودگي هاي مالياتي مربوط به بازي سراها،هتل ها و ساير كسب وكارهاي شركت ديسني را در ايالت فلوريدا ازدست بدهد.لازم به يادآوري است كه فرماندار فلوريدا كسي نيست جز اخوي جناب جورج بوش!!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا