5/06/2004
آیت الله جنتى: مارمولک فيلم بسيار زشتى است. هر چند من آن را نديده ام اما بر اساس تعريفى كه براى من كرده اند خيلى بدآموزى دارد و بايد جلوى پخش آن را گرفت. در اين فيلم روحانى را به صورت مضحك ساخته اند .
بامدادک:ای مارمولک تو که فیلم را ندیده ای چرا نظر می دهی؟
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا