5/16/2004
هلند هم دشت كرد!!:سرانجام هلندي ها نيز از كشتارعراق نصيبي بردند يكي از سربازان شان جان خود را ازدست داد.بيچاره خانواده اش.مرگ اين سربازهلندي درزمان حساسي رخ داده است زيرا دولت هلند قراراست در17 ژوييه درباره ي تمديد استقرارسربازان هلندي درعراق تصميم گيري كند.به قول مذهبي ها شايد مرگ اين سربازهلندي حكمتي داشته است ودست اوسا كريم دركاربوده است.الله اعلم!!!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا