5/24/2004
ترش تره ي سربلند محمد!! : خبر جنگ ستايي اخير جناب محمودخان دولت آبادي را دوستي از ولايت کانگوروها برايم فرستاد که بامدادک بخواندوپاسخي بدهد.اما وقتي خبر را خواندم ديدم درفشاني هاي ايشان سزاوار پاسخي پروپيمان تر از پاسخ هاي کوتاه بامدادک است. البته نخستين بارنيست که جناب ايشان مرتکب به قول خودشان فريضه ي جنگ ستايي مي شوند.آخرين شان هم دست مايه ي يکي از نوشته هاي همين صفحه شده بود که راستش را بخواهيد حال وحوصله ي يافتن اش درهزارتوي بايگاني ندارم!!!
ايشان در تازه ترين انجام فريضه ي جنگ ستايي اشان فرموده اند که « بدون شك، اين دفاع، مقدس است؛ براي اين‌كه از نظر ما، هم جنبه‌ي ايماني دارد و هم جنبه‌ي ملي و در عين حال، يك واقعيت بسيار خوفناك است و بايستي كه اثري فراخوردش پديد آيد. » به بيان ديگر جنگ ايران وعراق آميزه اي است از قداست وناسيوناليسم مبتذل كه چاشني خوف به آن زده باشند.از همين الان پيشنهاد مي كنم اسم اثري فراخورد دراين باره را كه قرار است به دنيا بياورند بگذارند« ترش تره ي مقدس»!!!«سپاه سربلند محمد» هم بدنيست!!!جناب دولت آبادي اين اسم نبايد براي شان ناآشنا باشد!!اسم ايشان هم درفهرست اين پرورش يافتگان همان فرهنگ دفاع مقدس بوده است.براي آن كه اسم اول را شهيد نکرده باشيم" ترش تره ي سربلند محمد" هم بدنيست!!به هرحال اوسا كريم توفيق شان دهدكه فريضه اشان را انجام دهند!!ما هم نامه اي الكترونيكي براي اوساكريم مي فرستيم وتوصيه اشان مي كنيم.نشاني اش چي بود؟يادم آمد!!اوساكريم ات ساين عرش دات كام!!
جناب ايشان از سفره ي نفت درون خودشان حرف زده اندواين كه مبادا پيش از اشتعال آن نتواند راه خودرا پيدا كنند وپاسخ گوي وجدان خود باشند.راستش من كه ازاين مونتاژ موازي كف كردم ياد پالايشگاه هاي نفتي افتادم كه درآتش جنگ(ببخشيددفاع مقدس) سوخت!!به اين مي گويند استعاره ي ناب!!0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا