5/25/2004
باهنر(نماينده ي زورچپان مجلس هفتم از كرمان): ما قراراست اين گونه باشيم كه اگرآقاي حدادنيزبالا نشسته باشد ومن پايين نشسته باشم بنده احساس كنم كه خودم جلسه را اداره مي كنم
بامدادك: خودت فهميدي چي گفتي؟!!!

بادامچيان(عضو موتلفه):درحال حاضر،اگرجمهوري اسلامي را به راي بگذارند،تعدادراي موافق،همان تعداداول انقلاب است
بامدادك:خواب ديدي خير باشد!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا