5/11/2004
چقدر خنگم من!!:جناب بوش ولي فقيه کره ي زمين درباره ي شاهکار اخير ارتش آزادي بخش ايالات متحده در زندان ابوغريب فرموده اند:
« يک فرق اصلي بين دمکراسي ها وديکتاتوري ها اين است که در کشورهاي آزادباچنين بي عدالتي هايي بدون پرده پوشي و شفاف مقابله مي کنند»
من خنگ را بگو که گمان مي کردم که فرق دراين است که در دمکراسي ها!! چنين بلاهايي سرمردم نمي آورند.راستي راستي که چقدرخنگ تشريف دارم!!
جهنم ضرر برويد اين جا را هم ببينيداما خداوکيلي نياييد همين بلا راسريکي از شخصيت هاي ميهن آريايي اسلامي بياوريد که اگر اين کار را بکنيدپيشاپيش به شدت چنين کاري را محکوم مي کنم!!


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا