5/13/2004
سلیمان تهیچ(رییس شورای ریاست جمهوری بوسنی):دراین سفرازپیشرفت وتوسعه ی ایران شگفت زده شدم
بامدادک:سلیمان جان چنده ماه بیا ایران زندگی کن بعید نیست چغندرسبز بشه روی کله ات!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا