5/16/2004
تاج زاده : اسلام امام و انقلاب، اسلام استبدادي نبوده. مردم تصورشان اين بود كه امام پيام‌آور آزادي است.
بامدادک : گل گفتي!!تصورشان اين بوده!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا