5/23/2004
باهنر(نماينده ي زورچپان مجلس هفتم از كرمان): اگرقراراست درمجلس مسابقه اي باشدبايد مسابقه درخيرات وخدمات رساني باشد.
بامدادك:حواس ات كجاست سال خدمات رساني پارسال بود!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا