6/05/2004
ايشان(به قول رسانه هاي ميهن آريايي اسلامي!!):شكنجه‌هايي كه اين روزها در زندان ابوغريب و ديگر زندان‌هاي عراق، ‌بشريت را به وحشت‌انداخته است، نتيجه اجتناب ناپذير دوري قدرت از اخلاق و ارزش‌هاي انساني است.
بامدادك:شكنجه هاي اواين هم لابدنتيجه ي اجتناب ناپذيرنزديكي قدرت به اخلاق وارزش هاي انساني است!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا