6/07/2004
صفايي فراهاني (نماينده ي مجلس ششم ارواحنا فداش!!): درطول بيست وپنج سال گذشته ، متوسط درآمدسرانه ي ما سالانه دو دهم درصد كاهش داشته است.وقتي اين مساله ادامه پيداكند بايد آمادگي اعتراضاتي درسطح جامعه وبرخي اقشار رانيز داشته باشيم

بامدادك:متوسط درآمد ما نه شما!!برخي اقشارهم باباته!!چماق ، گازاشك آور، سپر وكلاهخود هم فروختاريم!!به جان شما ارزان حساب مي كنيم!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا