6/05/2004
اندرحكايت بدبياري ها!!: آرتال هاليدي هم پايان يافت.دراين ميان عده اي با آرمان هاي بلند طرف بيعت کردندوعده اي هم با آرمان هاي ميانه بالاي اش.سر ما بي كلاه ماند وحتي به آرمان هاي كوتاه هم دسترسي نداشتيم!!انشاالله تعالي سال بعد!!اي كاش سال دوازده ماه وساعت 60 دقيقه نبود!!اصلا اين تقسيم بندي تخمي را چه كسي باب كرده است!!اين تقسيم بندي تخمي است وبراي همين هم تمدني كه براساس آن ساخته شده است تخمي است!!!تصورش را بكنيد اگر سال 2 روز بود ساعت 3 دقيقه چه زود مي توانستيم راه به راه با آرمان هاي قدونيم قد بيعت كنيم!!البته كفران نعمت نبايد كرد بالاخره امكان داشت سال 120 بيست ماه باشد وساعت 600 دقيقه!!!
انگار دوردور بدبياري ما است!! واكسن ضدهاري هم گيرمان نيامد!!همه جا تمام كرده اند!!نپرسيد چرا همه به دنبال واكسن ضد هاري هستند!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا