6/21/2004
ويراژهاي دبره اي !!: جناب رژي دبره را که يادتان هست ؟ همان که رفيق شفيق ارنستو چه گوارابودوبه همين خاطر درسال ۱۹۶۷ در بوليوي به زندان اش انداختند.يادتان نيامد؟ همان که کتاب «عنصر نامطلوب» را نوشت واين اواخر مشاورفرهنگي فرانسوا ميتران رييس جمهور پيشين فرانسه بود.اگر يادتان نيامد ديگر هرچه بگويم يادتان نمي آيد.به هرحال نام ايشان از سر قضيه ي بوليوي درفهرست سياه دولت ايالات امريکا بوده است و دولت امريکا اورا « ضدآمريکايي ترين ضدآمريکايي ها» ناميده است.حالا مي خواهد به پر قباي بن لادن بربخورد يا نخورد.جناب دبره هم که انگار بدتر از ما از آن بي خيال هاي عالم بوده است هيچ تلاشي براي بيرون آمدن از آن فهرست کذايي نکرده است که هيچ گاهي حرف هاي گنده گنده اي هم زده است.مثلادرکشاکش آمريکا وفرانسه برسر حمله به عراق برداشت درنيويورک تايمزمطلبي نوشت وحسابي به «آمريکاي خشکه مقدس» و« اعتمادبه نفس انجيلي» و باور حکومت مدران ينگه ي دنيا به « سرنوشت متعالي» خودشان تاخت.دراين ميان هم هروقت براي سخن راني يا همايشي چيزي به ينگه دنيا رفته است با وساطت اين وآن بوده است.
با اين سوابق است که مطالب تازه ترين کتاب پرفروش دبره سبب شده است هم قطاران وي درنسل دانشجويان شورشي ۱۹۶۸ از شگفتي شاخ دربياورند.کتابي به نام
«سفر به سوي خدا» يا چيزي درهمين مايه ها!! که درآن چنان مودبانه به تاريخ خداباوري درغرب پرداخته است که آدم مي ماند چگونه کسي که درگذشته نظريه پرداز انقلاب مارکسيستي بوده است دستخوش چنين استحاله اي مي شودکه همتايان اش را به خاطر آن که سواد انجيلي شان کم است به باد انتقاد مي گيرد.خودش مي گويداين کتاب را براي مقابله با خط مشي سکولارهايي مي نويسد که مخالف آموزش مذهب در مدارس دولتي فرانسه هستندواين كارشان نوعي خودكشي است.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا