6/26/2004
فاطمه آليا( نماينده ي تهران درمجلس زورچپان هفتم): اگر قلب رهبر از ما راضى باشد، امام زمان (عج) هم از ما راضى خواهد بود و اگر مجلس هفتم، مجلس خوبى باشد، امام زمان هم سرى به آن خواهد زد
بامدادك:كارازمحكم كاري عيب نمي كنه توي مجلس فروشگاه داروي ظهور بزنيد
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا