6/12/2004
عسگراولادي:انتخابات رياست جمهوري بايد با آهنگ امام زمان(عج) ومقام معظم رهبري همراه باشد تا انتخابات خوبي را شاهد باشيم.
بامدادك: فون كارايان يادت رفت!!

مقام معظم ايشان: امروز براي اولين بار درتاريخ كشورما،بلكه درتاريخ كشورهاي اسلامي،بعدازصدراسلام،دين منشاء ومنبع قدرت وتدبير امورواداره ي جامعه شده است.
بامدادك:درموردتدبير امور كه خداوكيلي صدراسلام هم بايد بياد جلوتون لنگ بندازه!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا