6/14/2004
رييس دفترايشان:مقام معظم رهبري امروزبيش ازهرزمان ديگري دربين مردم كشوروجهان محبوبيت دارند
بامدادك:خداوكيلي مهرايشان به دل ما هم نشسته وراه به راه رودل مي كنيم!!

احمدپيش بين(نماينده ي زورچپان بافت درمجلس زورچپان هفتم):اميدوارم امام زمان(عج)همچنين كمك كنند كه نمايندگان مجلس هفتم بتوانند نه تنها كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي بلكه كل كميسيون هاي مجلس را ازسياسيت زدگي نجات دهند.
بامدادك:ترو به خدا به اين عج بگيد يه فكري هم به فكربازي برگشت ايران واردن بكند!!به جان شما اين واجب تر از سياست زدگي كميسيون ها است!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا