6/19/2004
خوشه چيني ازسفره ي خورشيد:سخنان گهرباراخيرمقام معظم ايشان بانمايندگان زورچپان مجلس هفتم افزون برآن كه آكنده از معنويت ناب ودرجه يك بود حاوي دونكته بودكه اهل دل را به اوج خلسه ونشئه گي معنوي رساند.نخستين نكته به مخالفت ايشان با صفت ذوب درولايت وبي معني خواندن آن مربوط مي شود .البته كوردلان شب نورد تيره جان ان قلت آورده اند كه چرا پس ازاين همه سال ايشان بر مزخرف بودن اين صفت انگشت حكمت نهاده اند.هرچند ميخ آهني نرودبرسنگ ولي به اين كوردلان بايد گفت كه ايشان همواره دوست دارند تا رعايا خودشان راه راست رابيابند وهدايت زوركي را نمي پسند.اگر چندماه پيش سيدخندان شكرگزاري نكرده بود كه گروهي ازذوب درولايت به دم زدن از مردم سالاري رسيده اند چه بسا مقام معظم ايشان تا ظهور امام زمان عج(آن امضاگر بزرگ فهرست آبادگران)هم درباره بي معنايي صفت سابق الذكر دم نمي زدند كه نمي زدند.تازه مگر رهبرهم دل نداردونمي تواند خواستارتنوع با رعايت حدودشرع انورباشد؟شونصد سال دم زدن از ذوب شدگي درولايت حوصله ي هرمحبوبي را سر مي برد.تنوع هم بدچيزي نيست.مي مرديد دراين صفت كذايي دستي ببريد؟مثلا مي گفتيد تخمير درولايت(اشكال شرعي دارد؟الله اعلم)يا تصعيد درولايت.يا مثل خود آقا آنورش رادستكاري مي كرديد ومي گفتيد ذوب دراسلام يا ذوب درملت.خداوكيلي يك سرسوزن خوش سليقگي هم بدنيست آدم داشته باشد.
نكته ي دوم درسخنان جواهرنشان ايشان همانا رد توسعه به سبك چيني يا ژاپني است.ايشان فرمودند توسعه بايد بومي باشد كه فرمايش بسيارمتيني است.داشتن تخمه ي ژاپني وظروف چيني چه دست گلي به سرمان زده است كه توسعه ي چيني يا ژاپني بزند.البته بازهم زبونان تيره روز شب نورد مي گويند با توجه به آن كه حدادعادل، رييس مجلس زورچپان براي نخستين بارازژاپن اسلامي دم زده است گيردادن مقام معظم ايشان به توسعه از نوع ژاپني به علت آن است كه عروس ايشان چندروز پيش قرمه سبزي با لوبياي نپخته جلوي شان گذاشته كه به نفخ شكم مبارك وبه اهتزاز درآمدن ملحفه ي مباركه درسراسر خواب مباركه منجرشده است.درمورد اين ان قلت تيره جانان شب خو چه مي توان گفت جز اين نفرين كه اي زبان تان بريده باد وقلم تان خردوخاكشير باد.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا