6/22/2004
غلامعلى حدادعادل(رييس مجلس زورچپان در جمع بازاريان) : ما با شما تفاوتى نداريم، ما فرزندان شما هستيم، به من گفته اند در مجلس باش و به شما هم گفته اند در بازار باشيد، اين تفاوت ها ظاهرى است.
بامدادك : كي تقسيم كار كرده ناقلا؟راستشو بگو!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا