6/28/2004
يكي واتسلاو هاول را خبر كند!!!:جناب جنت مكان واتسلاو هاول رييس جمهور پيشين جمهوري چك درنيويورك تايمز مقاله اي نوشته است ودرآن به وضعيت زيمبابوه پرداخته است.خيلي وصف حال ميهن آريايي اسلامي خودمان است.يعني كافي است به جاي زيمبابوه بگذاري ميهن آريايي اسلامي وبه جاي رابرت موگابه هم بگذاري آقا!!!اندكي هم صاف وصوف اش كني ديگر مشكلي نخواهد داشت.حالا هركي با اين هاول رفاقت دارد خبرش كند!!مي تواند مقاله ي جديد را براي واشنگتن پست بفرستد!!به اين مي گويند مقاله سازي بر وزن كتاب سازي!!!
برگردان مقاله را دراخبارروز بخوانيد!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا