7/11/2004
مقام معظم ايشان: مبارزه با فساد به دست‌هاي پاك نياز دارد
بامدادك:پاك يادت نره!!!
عمه ي بامدادك:يعني توي اين 25 سال آزگار يه دست پاك توي اين مملكت نبود
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا