7/24/2004
حسينيه ي شوراي اسلامي : دورازمنش بامدادي مان است كه پاي جعبه ي ليچارميهن آريايي اسلامي بنشينيم مگربه هنگام نمايش بازي هاي فوتبال،تازه آن هم اگرعلمك هاي شيطان يا به قول مرحوم مادربزرگ ماهپاره ها پخش نكنند.اما به قول مقام معظم ايشان داشتم  ازجلوي تلويزيون رد مي شدم كه ديدم حميد استيلي يك گل زد!!نه بابا اين را كه خود آقا گفته بود!!جانم براي تان بگويد داشتم از جلوي جعبه ي ليچارمي گذشتم كه ديدم داردمراسم نوحه خواني درمجلس زورچپان هفتم را نشان مي دهد!!باورتان نمي شودپشت همان ميز بلندي كه نمايندگان مي ايستند اراجيف شان را تحويل خلق الله مي دهندآدم گردن كلفتي سراپا مشكي پوش وبا موهاي ريز فرفري ايستاده بود ونالان وگريان نوحه مي خواند.نمايندگان هم برخي شان سرشان را مانند خايه هاي دلاك هاي  قديم تكان مي دادند وبرخي نيز باقيافه اي برما مگوزيد سردرجيب تفكرداشتند.حدادعادل هم آن بالا نشسته وقيافه ي  آب دوغ خياري فيلسوفانه اي به خودش گرفته بود.اين رياكاري چنان حال به هم زن است كه براي جماعت ذوب درولايت هم تعريف اش كني  بعيد نيست بالا بياورند.نمونه اش خودم داستان را براي همان همكاري كه نامزد نمايندگي مجلس شده بود تعريف كردم وپرسيدم"اگرجنتي اسم ات را ازفهرست امام زمان خط نزده بود وبه نمايندگي مجلس مفتي خر شده بودي روزنوحه خواني چه مي كردي؟!!" بي درنگ گفت كه اين چرت وپرت ها را قبول نداردوآن روز را مرخصي مي گرفت!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا