7/13/2004
عالي جناب سرخ پوش:سازندگي خيلي شيرين است هرچند كه درهنگام سازندگي مشكلاتي هم به وجود آيد.
بامدادك:آب تني كردن شيرين هم چقده شيرينه!!

فاطمه آليا(نماينده ي زورچپان مجلس هفتم):چهل نفردرجامعه هستند كه ماموريت دارندبه معابرپررفت وآمدبروندوهنجارشكني كنند ومظاهربدحجابي رادرجامعه رواج دهند
بامدادك:حق ات را خورده اند عقل كل!!بايد رهبرفراكسيون تيزهوشان مجلس مي شدي!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا