7/15/2004
عالي جناب سرخ پوش:درايران مصادرحكومتي با راي مستقيم وغيرمستقيم مردم انتخاب مي شوند واين ابتكار جمهوري اسلامي ايران يعني جمع دمكراسي وعقيده درجهان بي نظير است.
بامدادك: به اين ترش تره هم مي گويند مردم سالاري ديني!!راستي راستي بدا به حال مردم جاهاي ديگرجهان كه نمي تو انند ازاين معجون بچشند!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا