7/31/2004
آيت الله نوری همدانی: وظيفه همه آن است که با اثبات حقانيت دين اسلام از بروز طرح هايی مانند سکولاريزم، سوسياليسم و اومانيسم که موجب تزلزل دراعتقادات جوانان می شود، جلوگيری کنيم.
بامدادک(بالهجه ي آخوند نوار شهرقصه!!):بله بله مخالف قانونه!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا