8/10/2004
عادت مي كنيم : راحت الحلقوم مانندكارپيشين زوياپيرزاد(چراغ ها را من خاموش مي كنم) اما سوژه اش اين جا واكنون!!سراسررمان پراززانتيا وخودروهاي امروزي ميهن آريايي اسلامي. موضوع چنان امروزي است كه يكي از شخصيت ها دختري است كه پنهاني وبلاگ مي نويسد ومادروبلاگ دختررامخفيانه مي خواند!!نگاه زنانه ي پيرزاد دركل دل نشين وخوشاينداست هرچندبه نظرم كارقبلي اش بهترتربوده است!!!گويا"عادت مي كنيم" طي يك ماه به چاپ چهارم رسيده است.دراين وانفساي نشر به راستي شگفت آور است!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا