8/21/2004
اندرحکايت فوتبال عراق درالمپيک آتن: اين جناب ولي فقيه کره ي زمين توي زبلي دوتا سورزده به سردمداران ميهن آريايي اسلامي!!جناب ايشان که اين روزها حسابي سرگرم کارهاي تبليغاتي براي انتخاب مجدددرانتخابات رياست جمهوري ينگه ي دنيا هستندفرموده اند که« وجودپرچم عراق وافغانستان درالمپيک امسال بيانگرآن است که دراين دوره دوکشورآزادديگربه المپيک افزوده شده است ودورژيم تروريست هم ازالمپيک کاسته شده است»اما امان ازدست نمک نشناسي وبي چشم ورويي اين عراقي ها وازجمله بازيکنان تيم فوتبال المپيک شان!!!صالح سدير (شماره ي ۶)بازيکن مياني اين تيم درواکنش به سخنان گهربارولي فقيه کره ي زمين درنهايت نمک نشناسي درآمده است وگفته است که تيم عراق دوست ندارد بازيچه ي تبليغات انتخاباتي بوش شود.ايشان بهتراست بروند راه ديگري براي تبليغات پيداکنند!!دوست نداريم امريکايي ها درکشورمان باشند.» خداوکيلي آدم اين همه نمک نشناس مي شود دربرابررييس جمهورارتش آزادي بخش ملت عراق!!!

مربي شان هم بدترازبازيکنان اش است
ومي گويد«آمريکا همه چيزرادرعراق نابودکرده است.ارتش آمريکا عراقي هاي بسياري را کشته است»مربي به اين بي چشم ورويي نوبره والله!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا