9/12/2004
محسن آرمين : روز ميلاد مبارك مولاى متقيان (ع) صداوسيماى جمهورى اسلامى ايران كه على القاعده بايد از چنين مناسبت هايى براى ارتقا و آگاهى و افزايش ارادت مردم مومن و عاشق ائمه اطهار(ع) استفاده كافى ببرد برنامه اى پخش كرد كه در آن گوينده ماجراى تولد و كودكى مولا(ع) را به اين صورت تشريح مى كرد. «وقتى مولا به دنيا آمد مادر وى فاطمه بنت اسد خواست او را قنداق كند اما هرچه كرد فرزند اجازه نمى داد و بند قنداق را باز مى كرد. مادر گفت: فرزند دلبندم، چرا چنين مى كنى! اين رسم و شيوه ماست. كودك تازه تولد يافته بايد قنداق شود و كودك همچنان با پاهايش قنداق را پس مى زد تا آنكه به صدا آمد و گفت مادر يادت هست وقتى مرا باردار بودى رفتى لب چشمه آب بيارى. ناگهان شيرى در برابر تو ظاهر شد، ترسيدى به تو حمله كند اما در همين زمان سوارى ناشناس سررسيد و شير در برابر او زانو زد و نشست و تو به پاس اين كار گلى از كنار چشمه چيدى (و به روايتى ديگر كه در كتاب ها آمده گردنبند خود را درآوردى) و به آن سوار دادى. (تصور كنيد در سرزمين خشك و بى آب و علف مكه چشمه اى باشد و گل و بوته و سبزه و درختى و بيشه اى كه در آن شير رفت و آمد كند. بگذريم). گوينده ادامه داد: كودك پس از بيان اين خاطره گفت: مادر آن سوار من بودم و سپس گل (و به روايتى گردنبند) را به مادر داد و گفت اين همان است كه به آن سوار دادى
بامدادک : اومدي نسازي داش محسن!!اين جوري پيش بري نه ازتاک نشاني مي ماند نه ازتاک نشان!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا