10/26/2004
سنگ قبرآمريكايي : "اين جا آرامگاه كهنه سربازي همجنس گراازجنگ ويتنام است....به خاطرآن كه دو همجنس راكشتم به من مدال شجاعت دادندوبه خاطرآن كه همجنسي را دوست داشتم اخراجم كردند"
اين عبارت برسنگ گور لئوناردمتلاويچ ،گروهبان نيروي هوايي ايالات متحده درجنگ ويتنام نقش بسته است.وي را به خاطرآن كه به طوري علني نداي همجنس گرا يي سرداده بودخلع درجه كردندامادرسال ۱۹۷۹به خاطررشادت هاي اش درجنگ، مدال شجاعت گرفت.جناب ايشان ۹ سال بعددرسن ۴۴ سالگي به لقاالله پيوست ودرگورستان ويژه اي درواشنگتن به خاك سپرده شد.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا