11/24/2004
اي بي شوخي سرش نمي شود!!!: حراجي اينترنتي اي بي كه معرف حضورتان هست؟ همان كه چندي پيش آدامس نيم جويده ي يكي ازخوانندگان پرآوازه ي غربي را به حراج گذاشته بودودراين جا هم اشاره اي به آن رفت ومن الان حال پيداكردن اش را ندارم!!!بعدازآن آدامس اين باردراين حراجي اينترنتي كالاي ناب تري را به حراج گذاشته بودند!!!تاروپودكفن امام راحل؟!!نه عزيز من ساندويچ پنيربرشته گاززده اي باتصويري از مريم باكره حك شده برآن!!اگربهاي آن آدامس نيم جويده به زور به 14 دلاررسيد بهاي اين ساندويچ نظر كرده تا 22000 دلار هم رسيد وصاحب آن به قول صداوسيمايي هاي خودمان مي رفت كه پول كلاني را به جيب بزند كه مديران لامروت اين حراجي اينترنتي نان اش را آجر كردند!!خانم دايانا دويسر صاحب ساندويچ مقدس حسابي از دست مديران اي بي شاكي است!!بيچاره حق هم داردتا قبل ازآن كه مديران بي انصاف مذكور ساندويچ را ازدورحراجي خارج كنندحدود100000نفربه وراندازش كرده بودند.مديران اي بي مي گويندنمي توانندكالاهايي را كه مايه ي شوخي وجوك هستنددرحراجي شان بپذيرند وبيچاره خانم دويسر هم هرچه قسم حضرت عباس، نه ببخشيد حضرت عيسي مسيح مي خوردكه قصد شوخي نداشته است توي كت شان نمي رود كه نمي رود.مديران اي بي هم عجب بي چشم وروهايي هستندچطوردل شان آمد يكي از مشتريان پروپاقرص شان را كه دوسال آزگار است درحراجي شان خريد وفروش مي كند غصه داركنند!!اين خانم 52 ساله كه طراح جواهرآلات تشريف دارند مي گويندساندويچ مذكوره را 10 سال پيش درست كرده بود گازي هم ازآن زده بود كه ناگهان متوجه مي شودصورت آدميزادي از روي ساندويچ زل زده است به او!!اولش حسابي جاخورده بود اما خوب كه نگاه مي كند مي بيندچهره ي مريم مقدس است كه روي ساندويچ جا خوش كرده است!!چيزي هم نمي گذرد كه فكربكرحراج اينترنتي ساندويچ به سرشان مي زند!!درضمن مشاراليه مي گويد كه يكي از نشانه هاي اعجازوقداست اين ساندويچ هم اين است كه به هيچ وجه دچار كپك زدگي نشده است!!جل الخالق!!
شما را نمي دانم ولي من كه رفتم اين مرتيكه بامدادك را خركنم وعرق چيني را كه دايي عيال از كربلا براي اش آورده است وضريح ماليده است به حراج اينترنتي بگذارم!!!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا