11/06/2004
اندر حکایت گنجشک و منار: نیرنگستان آریایی_اسلامی پدیده های جالبی دارد که از بهترین انواع موجود در خاورمیانه است. جریده ی شریفه ی "کتاب هفته" که به خرج اقشار آسیب پذیر (همان مستضعفان سابق و خلق قهرمان اسبق) مجانی توزیع می شود و باز روی دست وزارت فخیمه ی ارشاد می ماند، در شماره ی 199 خود مصاحبه ای دارد با یکی از نوابیغ ایرانی که قرار گفت وگو گرفتن از او برای خبرنگار نشریه به رویا می مانسته است.
استاد ارجمند "درسال 1320 شمسی در خانواده ای متمول ...دیده به جهان گشود. با وجودی که دوران کودکی اش با بحران های اجتماعی و اقتصادی مردم آن روزگار همراه بود در بستری آرام که بر زندگی خانوادگی اش حاکم بود، با روحی سرشار از شوق کودکی زیست تا با آسایش خیال و ذوق و نبوغی بسیار در سن هفت سالگی راهی دبستان شود." (این اخوی چقدر توی سراین ننه مرده بامدادک می زند و خیال می کنددر فردای خیالی ممکن است شازده پسرش به مدارج عالیه هم دست یابد.)
استاد عالی مقام در "اولین گفت و گوی خود با نشریات فارسی زبان" فرمایشات گهرباری می فرماید که هر نخوانده واقعاً به قول اجانب آن را میس کرده است. از جمله این که "امروزه عصر تحقیق کمی به آخر رسیده و در واقع من اولین کسی هستم که بحث تحقیق کیفی را به عنوان مبانی نظری و علمی در علوم انسانی و اجتماعی مطرح
می کنم.
" ایشان خاضعانه اعلام می کند "من به جرات می گویم و حتی حاضرم تدریس کنم که یکی از بهترین ورودگاهها برای پژوهش و تحقیق در علوم انسانی، تفکر متافیزیکی است." حضرتش در پاسخ این پرسش که "آثار کدام یک از پژوهشگران ایرانی را بیشتر می پسندید؟" با نهایت تواضع می فرماید "حقیقت این است که بنده بیشتر منابع خارجی را مطالعه می کنم. چون اکثر منابع این رشته ها تالیف های خود من است."
شاه بیت مصاحبه آنجاست که حضرت استادی اعلام می فرمایند تاکنون 900 رساله ی کارشناسی ارشد و دکترا را مشاوره و راهنمایی کرده اند. با یک حساب سرانگشتی اگر با معیارهای علمی جدید دانشگاهی،که دکتر الله کرم و دکتر محسن رضایی را تحویل می دهد،ایشان سالانه ده رساله را راهنمایی و مشاوره کرده باشد( کاری به مسئولیت های تدریس، معاونت پژوهشی دانشگاه و ترجمه ی 15 جلد کتاب و هشتاد مقاله نداشته باشید) راهنمایی و مشاوره ی این رساله ها 90 سال طول می کشد.گنجشک بیچاره راست می گفت.

* پي نوشت:اين نوشته به قلم عمه ي بامدادك است وگرنه حقيرجرات ندارد به چنين استاداني از گل نازك تر بگويد!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا