11/22/2004
نامه اي از همسر عرفات!!!:لابدازاين نامه هاي کلاه برداري دريافت کرده ايد که طرف فلان قدر پول داردومي خواهدازکشورخارج کندولي نمي تواند ودست به دامن شماخواهريا برادر مسلمان مي شود!!نمي دانم چرا بيشتراين نامه ها هم از افريقا وبه ويژه نيجريه مي آيد.مانند اين يکي كه سها همسرعرفات ازنيجريه فرستاده است:
آقاي عزيز
شايدازدريافت اين نامه شگفت زده شويد.اميدوارم درسايه ي الله شادمان باشيد.من سها عرفات همسرياسرعرفات رهبرفلسطين هستم که به تازگي درپاريس به لقاالله رفت.همسرخدابيامرزم پيش از فوت پول کلاني به حسابم واريزکردواکنون که به رحمت ايزدي پيوسته است رهبري جديد فلسطين درپي توقيف اين پول هست اما به لطف خداوندمنان تلاش شان ناکام خواهد ماند.اکنون که اين نامه را براي شما مي نويسم مقداري ازاين پول را توانسته ام نزد شرکت بيمه اي افريقايي بگذارم واکنون مي خواهم.........الخ

بقيه ي نامه هم مانند نامه هاي ديگر ازاين دست است که مخ طرف را مي زنند که فلان کاروبهمان کار را بکن!!حالا که صحبت عرفات شد بدنيست يک کاريکاتور مشتي درباره ي جلوگيري از ورود عرفات به بهشت را اين جا بگذارم البته بااجازه همه ي بزرگواراني که درسوگ وي خون مي گريند!!!


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا