11/30/2004
گنده گوزي بايد كران مند باشد!!: جماعت بنيادگرايان مذهبي ازهرمذهبي که باشند به ويژه بنيادگرايان مذهبي ميهن آريايي اسلامي از آن دسته ازبندگان خدا هستند که به هيچ وجه به کران مندي گنده گوزي پاي بند نيستند!!باورنمي کنيد برويد به پذيرش نامه اي نگاه کنيد که دانشجويان بسيجي درست کرده اند ودرگردهمايي جلوي ساختمان جديد مجلس دربهارستان به خلق الله تعارف مي کردند.پذيرش نامه اي که با بسم الله القاسم الجبارين آغاز وبا درخواست نشاني پست الکترونيکي داوطلبان پايان مي يابد!!لابد آميزه اي از سنت وتجدد!!شايدهم پست مدرنيسم ناب اسلامي!! ازهمه گيراتربندهاي چهارگانه ي اين پذيرش نامه است که آينه تمام نماي خررنگ کني، دودوزه بازي وگنده گوزي ناب اسلامي است!!مي گوييد نه خودتان بخوانيد كه هم براي دنياي تان خوب است هم براي آخرت تان!!

۱) اخراج سفيرانگليس به همراه قطع کامل روابط سياسي واقتصادي
(برادران وخواهران گرامي هيچ فکرکرده ايد که اگراين پيشنهادتان اجراشود آيات عظام وازجمله آيت الله سيستاني دامن اضافه تو براي انواع واقسام دردهاي بي درماني که دارند به جاي بيمارستان هاي لندن به کجا پناه ببرند و بلندپايگان ميهن آريايي اسلامي به جاي دانشگاه هاي انگلستان ازکجا دکتراي کيلويي دريافت کنند؟!!خداوکيلي دل تان مي آيد خيل اسوه هاي تقوا را آلاخون والاخون کنيد؟خدارا خوش مي آيد؟!!)
۲) وقفه درفروش نفت براي قطع شريان حياتي مستکبرين حربي
(خرخودتان تشريف داريد!!نفت که شريان حياتي خودتان است!!نکندزبانم لال مستکبرحربي شده ايد وما خبرنداريم!!!حضرات اگراين شريان قطع شود مجلس زورچپان تان الان که مي تواند ازصندوق ذخيره ي ارزي براي شما بسيجيان گران قدر پول چايي تعيين کندچه خاکي به سرش بريزد؟ازجيب عمه اشان به شما پول چايي بدهند؟!!راستي تبريك مي گويم به خاطر چفيه اي كه دورگردن هوگو چاوز انداختيد!!
۳) تحريم کالاهاي آمريکا ومتحدانش درراستاي تقويت روحيه خودباوري
( شب به خير!!آن ها که مدت هاست ميهن آريايي اسلامي را تحريم کرده اند!!اين همه که وضو مي گيريد وآب به سروصورت تان مي زنيدانگاربراي زدودن خواب ازچشم تان افاقه نمي کند)
۴) اعلام آمادگي درراستاي صدورحکم جهادتوسط ولي امرمسلمين
( پشت بند شکست هاي مفتحضانه ي ميهن آريايي اسلامي درجنگ هاي ايران وروس درزمان فتحعليشاه خوش کمر که هيچ فتوا متوايي هم افاقه نکرد ديگرهيچ آخوندي ازاين شکرها نمي خورد !!!مگرآن که عليه نويسنده ي يک لا قباي بيچاره اي مانند سلمان رشدي باشد!!)

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا