12/22/2004

اين عکس هم از عراق آزادشده به دست ارتش آزادي بخش ايالات متحده است!!بمب باران ارتش آزادي بخش درفلوجه بي خانمان شان کرده است. لابد با حزب بعث يا اون يارو زرقاوي ارتباط داشته اند!!الله اعلم!!
خبري ديگرازعراق آزاد شده:خبرگزاري ها گزارش داده اند که چندهمسري درعراق افزايش يافته است!!زنان چندشوهره شده اند؟اختيارداريد!!!اين كه اسلام را به خطر مي اندازد!!مردان حرم سراتشکيل مي دهند!!چه آزادي پرملاتي نصيب برادران عراقي شده است!!تاکورشودهرآن که نتواند ديد!!
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا