1/08/2005
شاخص آزادي مطبوعات: سازمان گزارش گران بدون مرز که البته برماوهمگان واضح ومبرهن است که جزو سازمان هاي استکباري وسردمدارتهاجم فرهنگي به ميهن آريايي اسلامي است درتازه ترين اقدام ننگين اش کشورهاي جهان رابراساس شاخص آزادي مطبوعات رتبه بندي کرده است وميهن آريايي اسلامي را دررتبه ي نازل ۱۵۸ قرار داده است به طوري كه تنها ۹ کشوروضع شان از ميهن آريايي اسلامي بدتراست:۱
- دانمارک ۲- فنلاند ۳- ايسلند...۲۳- ايالات متحده ي آمريکا...۳۰- انگلستان...۳۷- اسراييل...۶۴- بورکينافاسو...۹۷- افغانستان...۱۵۸-ايران۱۵۹- عربستان۱۶۰- نپال۱۶۱- ويتنام۱۶۲- چين۱۶۳- اريتره۱۶۴-ترکمنستان۱۶۵- برمه۱۶۶- کوبا۱۶۷- کره ي شمالي
به هرحال اين حقيروظيفه ي خود مي دانم اين افتخارتازه را به امت درصحنه،زيرصحنه وپشت صحنه تبريك بگويم به اميدروزي كه ريشه ي هرچه مطبوعات است درميهن آريايي اسلامي بركنده شود.آمين يارب العالمين!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا