1/11/2005
دفاع درخشان!!!: جناب رياست جمهوري عزيز ،معروف به محمددکور،که علي رغم نگراني شديددرباره ي سرنوشت وبلاگ نويسان شکنجه شده(حتي مي گويندشب ها ازفرط ناراحتي پابرهنه مي خوابد!!) راهي بلادآفريقا شده است از مجلس درپيت وزورچپان هفتم سيلي نخورده بود که خورد.نوش جان وگواراي وجودش باد.مجلسيان ذوب درولايت نامزدپيشنهادي سيدخندان براي وزارت راه وترابري را پشم حساب نکردندوخبرنگاران هم ديروزازچشمان غم بار سيد نوشتند.آخي!!دل آدم کباب مي شود!!چيزي که دراين ميان جالب بوددفاع درخشان جناح اقليت مجلس(اصلاح طلبان کله پا شده از کرسي اکثريت) از نامزدپيشنهادي بودکه اوج اين دفاع را مي توان درسخنان گهربارنماينده ي اصلاح طلب شهربناب جست که دست برقضاهمشهري نامزدپيشنهادي بود.
جناب ايشان که گويا از همنشيني چندماهه با نمايندگان ذوب درولايت جناح مقابل، تمامي هارت وپورت هاي جناح اصلاح طلب درباره عقلانيت انتقادي و تحقيرتفکرروضه خواني وپامنبري را فراموش کرده انددردفاع از همشهري شان مي فرمايند:
«وى در خانه يكى از اقوام بنده مستاجر بود و زمانى كه با هم به حج رفته بوديم، گريه هاى وى بنده را متاثر كرد.»
به راستي خاک برسرمجلسي باد که به چنين نامزدي راي عدم اعتماد مي دهد.نامزدي که هم اجاره نشين بود(الان نيست؟ خب چه ربطي دارد!!) وهم به درگاه اوساکريم اشک هاي اصلاح طلب کش مي افشاند!!عجب روزگاري شده است.کفردارددنيا راتسخيرمي کند!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا