2/08/2005
آيت الله مكارم شيرازي:اگرمرجعيت درعراق نبودنه شيعه به جايي مي رسيد ونه عراق نجات پيدا مي كرد
بامدادك:نكنه بوش هم جهشي خونده!!!.ما هي بهش مي گيم ولي فقيه كره ي زمين بازهم يه عده بهشون برمي خوره.

علي لاريجاني: وقتي مقام معظم رهبري به من گفتندكه بايدبه صداوسيما بروم واقعيت اين است كه خيلي راضي نبودم.ايشان به من گفتندكه بايد رختخوابت را نيز به آن جا ببري.
بامدادك : اگه با خودت برنگردونده باشي الان ضرغامي توش خوابيده.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا