3/02/2005
اسکات مک للان(نمي دونم چي کاره ي کاخ سفيد!!): نظاميان و ماموران اطلاعاتي سوريه بايدلبنان را ترک کنند تا انتخابات آينده درلبنان را بتوان آزاد وبدون تقلب برگزارکرد
بامدادک: اه اه همين چندوقت پيش ها يک کشورديگه هم اين کارو کرده بود!!!شما يادتون نمي آد؟ نظامي ها عراق توي آمريکا؟يادم نمي آد!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا