3/06/2005
بازهم جاي شكرش باقي است: به دست آوردن برخي مقام هاوجايزه ها چنگي به دل نمي زند مانند جايزه تمشک طلايي درصنعت سينما(انگارامسال يکي ازبرندگان اسکارپارسال برنده ي اين جايزه شد).درقلمروسياست هم ازاين رتبه بندي ها فراوان است.مثل فهرستي که مجله ي پاراد هرسال منتشر مي کند: ده خودکامه ي نخست جهان!!
درفهرست امسال جناب عمرالبشير ديکتاتورسودان درصدرايستاده است و نشان نقره وبرنزهم نصيب کيم يونگ ايل (کره ي شمالي) و تان شو( ميانمار) شده است.هيچ کدام ازاين ها دردايره ي دوستان ايالات متحده قرارندارند اما سکوي چهارم تا هشتم به تمامي دراختيارمتحدان ايالات متحده قرارداردوهمگي درنبردارتش ايالات متحده عليه تروريسم ياروياورآمريکا هستند:هو ژينتائو(چين) - شاهزاده عبدالله(عربستان)،معمرقزافي(ليبي) ،پرويزمشرف(پاکستان)،صفرمرادنيازف(ترکمنستان). مقام نهم را رابرت موگابه (زيمبابوه ) به دست آورده است.شرکت هاي نفتي آمريکا بانفر دهم اين فهرست يعني جناب تئودراوبيانگ نگوما(گينه ي استوايي) هم قراردادي به ارزش ۵ ميليارد دلارامضا کرده اند.شکرخداميهن آريايي اسلامي دراين فهرست مقامي به دست نياورده است!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا