8/09/2005
برهان ديوارگر را آزاد کنيد
داشتم با رييس اختلاط مي كردم صداي زنگ تلفن بلندشد.همكارم گوشي رابرداشت.چندكلمه حرف زدوگوشي را گذاشت روي ميز.به من اشاره كرد كه يعني باتوكاردارند.توي دلم گفتم كه خداپدرت را بيامرزد رهاي مان كردي از گپ زدن با رييس.نمي دانم اين گپ زدن بارييس روسا چراخوشايندنيست.لابدبه خاطرمقام شان است!!تازه رييس ما بيچاره آدم بدي نيست.يعني پربدنيست.گوشي را كه برداشتم تا گفتم سلام پاسخ شنيدم سلام عليكم ورحمت الله.
نيما بود.اگرتوي خانه بوديم بامدادك گوشي را ازدستم مي گرفت كه با نيما حرف بزند.يا درمورد ژل مو(اولين باركه نيما را ديده بودژل موهاي اش چشم اين مرتيكه را گرفته بود!!)يا درمورد ماشين!!(ماشين ما تو پاركينگه!!).
گفتم: سلام عزيز دل برادر!!چه خبرا؟
اندكي از اين دروآن درحرف زديم وسرآخر گفت كه ريخته اند خانه ي دوستش درسقزودستگيرش كرده اند!!مي گفت پرسيده اند چراتوي امام زاده اينترنت وبگاه زده ايد؟چرا براي حمايت از كودكان،بي كاران وزنان تشكل ايجاد كرده ايد؟!!
با تلفن همراه حرف مي زد صداي اش قطع ووصل مي شد!!گفت برو توي گوگل بزن برهان ديوارگر خودت بخوان!!
پيش از گوگل رفتم توي وبگاه اخبارروز،اطلاعيه کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگري را ديدم.:
برهان ديوارگر را آزاد کنيد
روز 15/5/84 برهان دیوارگر فعال کارگری و عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری در منزل خود دستگیر شد. پس از اول مه تاکنون صادق امیری و محمد نعمتی نیز که از اعضای کمیته پیگیری هستند، دستگیر و با وثیقه سنگین آزاد شده اند.ما ضمن محکوم کردن سیاست تعرض به کمیته پیگیری و دیگر فعالین کارگری، خواهان پایان دادن به این سیاست بوده و آزادی فوری برهان دیوارگر را خواستاریم.کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری ضمن تشکر و قدردانی از حمایت همه سازمانها و نهادهای کارگری از فعالیت این کمیته، از همه آنها در ایران و سراسر جهان میخواهد از از خواست قطع اعمال فشار بر فعالین کارگری در ایران و آزادی فوری و بدون قید و شرط برهان دیوارگر حمایت نمایند.
کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا