9/12/2005
مطبوعات آفريقا، غايب از ميانه
چالش فراروی روزنامه نگاران، سردبيران و خوانندگان مطبوعات در بيشتر كشور های آفريقايی در سركوب آزادی مطبوعات خلاصه نمی شود و پای بود و نبود مطبوعات در ميان است. برای نمونه، در دوران حاكميت خودكامگان ريز و درشت نيجريه چنان بلايی بر سر بسياری از روزنامه نگاران آمد كه بيشترشان حتی دوست ندارند به ياد آن رويدادها بيفتند. اذيت و آزار مداوم، ضرب و شتم، شكنجه، پرونده سازی و اتهامات دروغين و حبس های طولانی مدت و نامتناسب با جرم.
سرنوشت روزنامه نگارجوانی به نام " باگاودا كالتو" شايد عجيب و غريب ترين سرنوشت در ميان انبوه قربانيان در نيجريه باشد. جنازه اش در دستشويی هتلی در شهر "كادونا" پيدا شد. در كنار بقايای بمبی دستی و پس از انفجاری كه كسی صدای اش را نشنيده بود. البته نسخه ای ازكتاب من" مرد مرده" هم در كنارش افتاده بود.
حكومت می خواست وانمودكند كه "كالتو" يكی از مريدان من است و به هنگام درست كردن بمب برای انجام عمليات تروريستی عليه ی حكومت خودكامه ی " سانی آباچا" كشته شده است. تنها پس از مرگ "آباچا" و سيل اعترافات نيروهای پليس كه دست به چنين جنايت هايی می زدند دروغين بودن اين پرونده سازی ها برملا شد......ادامه در اخبارروز
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا