9/14/2005
شب به خير سلمان رشدي
اين سلمان رشدي ناقلا ، سرآن سفركرده را كه صدقافله ي دل همره اوست(امام ره را مي گويم بابا) دورديده است راه به راه عليه اسلام عزيزمقاله و رمان مي نويسد.جناب ايشان به تازگي درمقاله اي به تاريخ 12 سپتامبركه در" تايمز برخط " منتشركرده است به پندورزي با مسلمانان نوين يا اصلاح طلب روي آورده است. جناب ايشان ازاصلاح طلبان مسلمان تقاضاهايي كرده اند كه پربعيد است اين امام زاده ها بتوانند استجابت كنند مگرآن كه اصلاح طلبان مسلمان انگلستان نشين بااصلاح طلبان ميهن آريايي اسلامي مقدارمتنابهي توفيرداشته باشندكه بعيد مي دانم اين طايفه هرجا كه باشندسروته يك كرباس نباشند.
واما خواست هاي سلمان رشدي لعنت الله عليه از مسلمانان مدرن اصلاح طلب:
*. مبارزه با تحجرمسلمانان محافظه كار(رشدي نگفته است درچارچوب نظام يا خارج ازچارچوب نظام .درضمن سيدخندان هم درباره ي تحجرهشدارداده است)
* پذيرش برابري كامل زن ومرد(رشدي نگفته است كه اين حضرات دربرابربرخي ازكلمات اوسا كريم كه لامصب مو لاي درزشان نمي رود چه خاكي به سرشان كنند؟براي مثال تكليف الرجال قوامون النسا چه مي شود؟البته اصلاح طلبان ميهن آريايي اسلامي مدت ها است كه دارندزيرآب واژه ي رجال را مي زنندتااين واژه ي بي چاره را ازآنتن مندي ساقط كنندولي به جايي نرسيده اند)
* بپذيرندكه دين داران برتر از بي دينان نيستند( ازسقف بروبالا.يعني اين بي دينان لامروت كه توي كاسه ي روشويي ها سرپا مي شاشندبا جماعت اهل استبرا برابرند؟استبرا را اين جوري مي نويسند؟)
* پذيرش تنوع روابط جنسي(يعني انداختن اسلام عزيزو به قول يكي از آيات عظام مبحث شيرين لواط وهزاركوفت وزهرمارديگردريك جوال)
*دست برداشتن از ستيزه جويي با يهوديان(بازهم با كلام اوساكريم درباره ي اصلاح ناپذيري جهودجماعت چه بايدكرد؟)
* پذيرش كامل آزادي بيان ومخالفت با هرگونه خط قرمزدراين عرصه(اصلاح طلبان ميهن آريايي اسلامي دراين مورد كه شاهكاركرده اند)
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا